Športová gymnastika muži
Športová gymnastika ženy
Športový aerobik
Gymnastika pre všetkých
Trampolína
GYMFIT
REGISTRÁCIA 2017
Registrácia šport. odborníkov - podnikateľov
Informácia k registrácii športových odborníkov
Registrácia športových odborníkov - formulár

SPRAVODAJ GpV - 1/2016

TRANSPARENTNÝ ÚČET
MŠVVaŠ SR - Vyúčtovanie 2016

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2017: 546 098 €

© 2017 Slovenská gymnastická federácia